Actieprogramma VWS 'Werken in de zorg' noemt Ask Me een goed voorbeeld van anders leren

Minister De Jonge (VWS), minister Bruins (Medische Zorg en Sport) en staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeren de Tweede Kamer over het actieprogramma Werken in de Zorg. Het doel van dit actieprogramma is om te zorgen voor voldoende medewerkers in de zorg, die goed zijn toegerust voor en tevreden zijn met het werk dat zij doen.

In het actieprogramma worden een aantal mooie voorbeelden gegevenvan anders leren in de zorg. Eén van de voorbeelden is Ask Me dat in co-creatie met Profportaal Zorg tot stand is gekomen. 

Zie pagina 60 in het actieprogramma