Directeur Profportaal Zorg draagt stokje over

Marjolein Schouten stond aan de wieg van Profportaal Zorg in 2014. Toen zij drie jaar geleden directeur a.i. werd van Profportaal Zorg (PPZ) was er “een mooi begin gemaakt”. De coöperatie had zo’n 30 leden en was financieel gezond.
Per 1 juni jl. nam Marjolein afscheid en droeg zij haar rol over aan Bianca van de Pol.

Hoe kijk je terug op jouw directeursperiode?
Waar ik meteen aan denk is “groei”. We zijn verdubbeld in het aantal leden, maar we zijn óók gegroeid in wie we zijn en waarvoor we als coöperatie staan. Ooit begonnen als ontwikkelaar van content zijn we gegroeid naar een community waar samen ontwikkelen, samen delen, en vooral ‘samen sterker’ het fundament vormen. Daarnaast ontsloten we met elkaar een enorme expertise op het gebied van onderwijs en leren.
Waar ik energie van kreeg was het grote enthousiasme in de verschillende expertgroepen, de samenwerking met collega’s uit het bureau en verschillende samenwerkingspartners.
Een hoogtepunt was het MSX-congres in Texas. Het was fantastisch om héél intensief, een week lang met de expertgroep Video-leren te werken, te wonen en ervaringen te delen.

Het heeft je regelmatig ook veel energie gekost….
Ik heb me altijd voor 300% ingezet. Als je maar 100% tijd hebt gaat dat soms wringen. De laatste maanden was ik vooral bezig met afbouwen, hoewel de coronacrisis wel zorgde voor een intensieve eindsprint. Al met al kijk ik met heel veel voldoening terug, maar ben ik er nu ook toe om gas terug te nemen en te gaan genieten van andere dingen dan werken. Met mijn man heb ik al een aantal maandenlange zeiltochten gemaakt: een nieuwe lange reis wordt de volgende uitdaging, Corona-permitted.

Wat ga je missen?
Binnen PPZ zijn er heel veel mensen die, met enige ondersteuning, de kunst van het samenwerken verstaan, die snel kunnen schakelen en vooral resultaten behalen waar de branches behoefte aan hebben. Ik ga die gedrevenheid missen om iets te doen wat belangrijk is voor de zorgvragers. Ik ga het missen om samen oplossingen te vinden voor complexe vraagstukken. En bovenal ga ik al de collega’s in het bestuur en de directe organisatie van PPZ missen. Gelukkig blijf ik nog wel een beetje verbonden aan de coöperatie door mijn rol binnen verschillende expertgroepen.

Welke boodschap geef je Bianca mee?
PPZ zou je kunnen zien als een soort vrijwilligersorganisatie. Je werkt in deze rol meestal met mensen die dit, naast een drukke baan, ‘erbij’ doen. Het is ook geen commerciële organisatie met financiële targets, al moet de zaak natuurlijk wel gezond blijven. Als directeur geef je richting aan deze mensen en vorm je als het ware het cement van de organisatie. Ik heb het volste vertrouwen in Bianca en hoop van harte dat zij ook kan genieten van de vele mogelijkheden die er zijn om haar talenten te benutten.

Bianca van de Pol heeft haar roots binnen het verpleegkundig domein.
Haar opleiding doorliep ze eerst via de beroepsbegeleidende leerweg in het Meander Medisch centrum, later via de verkorte HBO-V in Utrecht. Na haar studie werkte zij een half jaar in de Verenigde Staten als verpleegkundige op een zomerkamp. Later vervolgde zij haar carrière bij een educatieve uitgeverij.

Na jouw opleiding tot verpleegkundige studeerde je door?
In 2009 ben ik gestart met de opleiding Communicatie & Multimedia-design. Ik wil graag iets maken, iets scheppen met een tastbaar resultaat. Dat trok mij aan de studie, die ik combineerde met mijn werk als verpleegkundige. Halverwege de studie ben ik gestart bij Noordhoff Health in 2011 en heb daar mijn studie verder afgerond. De oorspronkelijke gedachte van mijn functie bij Noordhoff Health was om vooral e-learning te ontwikkelen vanuit mijn inhoudelijke kennis als verpleegkundige. Al snel veranderde de opdracht van ontwikkelen van e-learning-producten naar optimaliseren van het onderwijs. Vanaf 2017 was ik Manager Learning Solutions & Consulting, met de focus op het verbeteren van de aansluiting van vraag vanuit de branches en het onderwijsaanbod dat daarbij hoorde.

Wie is Bianca van de Pol?
Ik ben 37 jaar, woon in Amsterdam samen met mijn vriendin Kim en ben geboren in Putten op de Veluwe. Naast mijn werk ben ik bezig met een driejarige opleiding tot meubelmaker. Dat lijkt een groot contrast met wat ik in mijn professionele leven doe, maar die opleiding past juist zo goed bij mij omdat ik er vooral heel creërend in bezig ben. Vanuit een idee toewerken naar dingen die je kunt zien en blijven zien. Het levert mooie tastbare resultaten en ik leer er enorm veel van.

Hoe ken je PPZ?
Natuurlijk kende ik PPZ al wel, maar van een afstandje. In 2016 werd de eerste samenwerkingsovereenkomst tussen PPZ en Noordhoff bekrachtigd. Vanaf dat moment ben ik nauw betrokken geweest bij samenwerkingsprojecten. Vooral bij de ontwikkeling van ZorgPad Professional werkte ik veel samen met Marjolein.

Had je toen al eens het gevoel: “daar moet ik bij zijn..?”
Dat gevoel is gegroeid door de ervaringen die we met elkaar hadden. Wrijving geeft glans en aanvankelijk was er meer wrijving dan glans. Maar onze gezamenlijke visie was er. Zowel de uitgever als PPZ wilden beiden graag beter aansluiten bij de wensen in de zorg en vooral op de werkvloer de juiste ondersteuning bieden. Bovendien was er altijd wederzijds respect en de ruimte om een ogenschijnlijk vastgelopen vraagstuk op te lossen.

Wat wordt jouw grootste uitdaging in deze klus?
Ik zie een groot potentieel in de coöperatie. Ik wil graag dat PPZ nóg beter zichtbaar wordt en een nog grotere meerwaarde kan leveren voor de diverse zorgorganisaties en brancheverenigingen.  Daarbij is een aantal vragen belangrijk. Wat wil PPZ zijn en welke plek wil PPZ innemen? Wat kun je als coöperatie zelf? Welke zaken wil je uitbesteden uitbesteden en welke partners zijn er nodig? Door deze vragen te beantwoorden en op de juiste manier in te vullen wil ik werken aan de toekomstbestendigheid. Daar zijn uitbreiding van het partnernetwerk en samenwerkingen onderdeel van.

Jullie werkten veel samen bij de content-ontwikkeling voor Covid-19. Wat heeft dat jou geleerd?
Corona is ons overkomen. Onder het motto “gedeelde smart is halve smart” hebben we onze schouders eronder gezet. Delen was in die periode eigenlijk vanzelfsprekend. Ik hoop dat we de goede dingen uit de piek van de crisis kunnen behouden. Misschien heeft het ons wel geleerd dat bezit van kennis niet meer zo belangrijk is, maar dat de meerwaarde vooral in het delen ervan zit. Het doel was vooral zinvolle dingen te doen en op basis daarvan konden we prioriteiten stellen en daarnaar handelen.
Het is de kunst een goed evenwicht te vinden tussen trage jaarplancycli en kortlopende agile-projecten. PPZ moet een partner zijn die adequaat en tegelijkertijd professioneel kan reageren op steeds wisselende vraagstukken. Want komt er niet altijd weer een nieuwe Covid?

Hoe ga je starten in jouw nieuwe functie als directeur?
Hoe dat vorm gaat krijgen door de beperkingen van Corona weet ik niet precies, maar ik wil vooral in gesprek met de leden. Die ga ik dus actief benaderen. Verder bouw ik voort op het erfgoed van Marjolein. We mogen haar zeer dankbaar zijn voor het prachtige werk dat zij heeft volbracht. Immers: er ligt een stevig fundament waar ik op kan verder bouwen. Ik ben er trots op dat ik het stokje van Marjolein mag overnemen.

 

Copyright Linssen-Tekstwerk
Marcel Linssen
2 juni 2020