E-learning cursussen

We ontwikkelen samen met de leden van de coöperatie een bibliotheek van e-learning cursussen. Leden prioriteren de benodigde cursussen en brengen de praktijkkennis in. Samen met Noordhoff Health zorgen we voor een optimale didactiek en leveren we de cursussen aan onze leden.

De cursusdetails vindt u in de cursuslijst van Profportaal Zorg.

 

Dit is een overzicht van de cursussen die we aanbieden:

ABCDE op de intensive care
Agressie en conflicthantering
Airway Management Basis
Algemene cardiologie
ALS (Advanced Life Support)
Ambulante Compressie Therapie
Auscultatie longen
Babymassage
Bariatrie
Basis pulmonologie
Beademingscurven
Begeleiding bij Borstvoeding
BHV basis
Blaaskatheteriseren en verzorgen
Blaasspoelen
Bloed Volume Monitoring
Bloedglucosewaarden meten (SLI)
Bloedkweek - afname
BLS
BOPZ wetgeving
Botbankprocedure op de klinische OK
Buikligging bij beademingspatienten
Centraal veneuze catheter/parenterale voeding
Combi vitale functies/shock
Controle vitale functies
Convenant Medische Technologie
COPD N3 (CARE)
COPD N3IG,4,5 (CARE)
CVA stroke
Darmstoma
Decubitus & Chronische Wondzorg N3 (CARE)
Decubitus & Chronische Wondzorg N3IG (CARE)
Delier
Dementie
Diabetes (CURE)
Diabetes Mellitus (CARE)
Dwang en Drang
ECG
Effectief Klantgericht Telefoneren
Elektrolyten
Endoscopische apparatuur op de OK
Endoscopische basisvaardigheden laparoscopie
Enterale toedieningswegen
Ergonomie zorggebonden functies
Farmacologie basis (verpleegkundig)
Gips en verband
HACCP
Hartritme en geleiding
Hielprik
High Risk Medicatie parenteraal
Incontinentie (CARE)
Informatieveiligheid
Infuuspoort
Injecteren (CARE)
Inotropie en vasopressie op de Intensive Care
Intercollegiale toetsing
Interpretatie X-thorax
Intra Aortale Ballonpomp (IABP)
Intramusculair, sub- en intracutaan injecteren (cure)
Intraveneuze therapie
Invasieve hemodynamische drukmeetsystemen
Katheteriseren N3IG
Katheterzorg N3
Knieprothese
Kraamvrouw en pasgeborene Anatomie en Fysiologie
Kraamvrouw en pasgeborene Pathologie
Kwetsbare ouderen
Longembolie
Mamma Care
Manueel verwijderen van ontlasting (SLI)
Mechanische beademing basis
Medicatieveiligheid
Medische gassen
Medische gassen (voor verpleegkundigen)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Mondzorg (CARE)
Mondzorg (CURE)
Nefrologie
Neurovasculaire aandoeningen HC/IC
Neurozorg Algemene kennis
Neurozorg CVA
Neurozorg Multiple Sclerose
Neurozorg Parkinson
Noninvasive Positive Pressure Ventilation (NPPV)
PBLS (Reanimatie en AED kinderen)
PBLS (voor Zorgprofessionals)
Perifeer infuus
Perifeer ingebrachte centrale catheter (PICC)
Peritoneaal dialyse
Persoonlijke hygiëne
Pijn (generiek)
Pijn en COMFORT gedragschaal
Polysomnografie
PubMed
Rectumcanule radiologie
Reinigen tweedelige tracheacanule (SLI)
Reiniging en desinfectie flexibele endoscopen
Rekenen met zorg
Samenwerking & Teams
Schoonmaken in het ziekenhuis
Shock
Shunt aan- en afsluiten bij hemodialyse
Sondevoeding N3IG (CARE)
Stomazorg N3 (CARE)
Stomazorg N3IG (CARE)
Strikte glucoseregulatie op IC
Suprapubische katheter
Therapeutische Elastische kousen
Thoraxdrainage
Toedienen klysma (SLI)
Totale heup
Tracheostoma
Transfusie, bloed en bloedproducten
Uitzuigen oppervlakkig slijm (SLI)
Uitzuigen tracheacanule (SLI)
Urologie Blaaspathologie
Veilig werken met cytostatica
Venapunctie
Verwijderen agraves (SLI)
Verzorgen PEG sonde met fixatieballon (SLI)
Verzorgen PEG sonde met interne fixatiedisk (SLI)
Voeding en patiëntenzorg
Voedingspomp Flocare Infinity
Vrijheidsbeperkende maatregelen
Wet BIG
Wondverzorging (SLI)
Zuur-base-evenwicht en pulsoxymetrie
Zuurstoftoediening en pulmonaal toilet
Zuurstoftransport en weefseloxygenatie