Ministerie VWS onderstreept belang beter leren

Roep om additionele investeringen om dreigend tekort aan goed opgeleide zorgprofessionals tegen te gaan.

Beter leren in de zorg, door uitdagende en continue leerfaciliteiten te bieden, staat scherp op het vizier van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het is een van de drie hoofdpijlers om het snel toenemende personeelstekort in de zorg aan te pakken. Dit blijkt uit het door het kabinet aan de Tweede Kamer gepresenteerde actieprogramma Werken in de Zorg waarin wordt gepleit voor additionele investeringen om scholing te bieden aan zorginstellingen.

“Naast het toenemende tekort aan zorgprofessionals is er de zeer hoge werkdruk, volgen ontwikkelingen elkaar in razend tempo op en zijn de opleidingsbudgetten beperkt. Om de kwaliteit nu én in de toekomst te kunnen waarborgen is het goed om te zien dat de politiek deze problematiek onderkent én er grootschalig actie op wil ondernemen,” aldus Jeroen Krouwels, Lead Innovations bij Noordhoff Health en mede-ontwikkelaar van Ask Me, in het actieplan Werken in de Zorg genoemd als ‘krachtige, nieuwe leeroplossing’.  

Marjolein Schouten, directeur Profportaal Zorg: “Om de kwaliteit in de zorg te behouden, is het van groot belang steeds naar de praktijk te kijken en om juist vanuit die praktijk innovatie te laten ontstaan. Beter leren faciliteer je zo op een manier dat het ook daadwerkelijk aansluit op de wensen van de mensen voor wie het is bedoeld. Zo is ook een leeroplossing als Ask Me ontstaan: vanuit de behoefte om direct op de werkplek te leren wat je daar op dat moment nodig hebt, ontwikkeld voor en door zorgprofessionals.”

Ask Me: on demand werkplekleren
Ask Me is een digitale assistent op de werkplek waarmee zorgprofessionals direct korte taakinstructies kunnen opvragen. In hooguit drie klikken krijgen ze in de vorm van tekst, beelden of microfilmpjes het antwoord op hun scherm. En zo kunnen ze, zónder verlies van tijd, maar mét verbeterde kennis, snel weer verder met hun werk. Deze manier van on demand werkplekleren is nieuw in Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen. Ask Me is ontwikkeld als co-creatieproject door acht Nederlandse ziekenhuizen, aangesloten bij de coöperatie Profportaal Zorg, samen met Noordhoff Health.

Deze vorm van on demand leren is eveneens een effectief instrument om in te zetten bij herintreders of zij-instromers die (weer) in de zorgpraktijk aan het werk gaan, en zou daarnaast gebruikt kunnen worden door mantelzorgers of cliënten en patiënten zelf. Hiermee sluit deze vorm van beter leren in de zorg ook aan bij de huidige maatschappelijke context.

Over Noordhoff Health 
Noordhoff Health is onderdeel van Noordhoff Uitgevers, een gerenommeerde uitgeverij met ruim 180 jaar ervaring in onderwijs en leeroplossingen. In de zorg combineert Noordhoff Health die kwalitatieve content met leertechnologie, gezond ondernemerschap en een innovatief karakter. Noordhoff Health is continu op zoek naar verbeteringen en nieuwe technologieën waarmee zorgprofessionals nog beter kunnen worden ondersteund om patiënten de beste zorg te bieden. Alle leeroplossingen van Noordhoff Health komen tot stand in co-creatie met zorgorganisaties, zorgprofessionals en andere partners binnen de zorg.

Over Profportaal Zorg
Profportaal Zorg is een coöperatie van meer dan 40 ziekenhuizen en zorginstellingen die gezamenlijk werken aan innovatieve leeroplossingen voor en door zorgprofessionals. Door gezamenlijk te investeren en expertise te combineren, kunnen we als collectief een groter resultaat boeken. Noordhoff Health is een strategische partner van Profportaal Zorg.