Nieuws

Datum: 30-11-2018

Op vrijdag 16 november gaven PPZ-ers Marjolein Schouten en Jaco van der Worp bij het congres van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) een workshop Embedded Performance Support. Doel van de workshop was om deelnemers bekend te maken met het fenomeen werkplekleren, gebaseerd op de uitgangspunten van innovative performance support van Mosher en Gottfredson.

Datum: 08-08-2018

In 2018 en verder staan de leden van Profportaal Zorg voor de nieuwe uitdagingen die het snel veranderende zorg- en leerlandschap met zich meebrengen. Als netwerk willen we onderling kennis en expertise kunnen delen. Om het delen van video materiaal te ondersteunen heeft PPZ een gezamenlijk video platform ingericht middels de applicatie Mediasite van Sonic Foundry.

Datum: 23-03-2018

Roep om additionele investeringen om dreigend tekort aan goed opgeleide zorgprofessionals tegen te gaan.

Datum: 15-03-2018

Minister De Jonge (VWS), minister Bruins (Medische Zorg en Sport) en staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeren de Tweede Kamer over het actieprogramma Werken in de Zorg. Het doel van dit actieprogramma is om te zorgen voor voldoende medewerkers in de zorg, die goed zijn toegerust voor en tevreden zijn met het werk dat zij doen.

Datum: 23-02-2018

Profportaal Zorg heeft iets nieuws!

Via een eigen app blijven leden altijd op de hoogte van het laatste nieuws, belangrijke documenten en activiteiten van de coöperatie. Wel lid maar geen toegang? Vraag jouw regiomanager om meer informatie.

Toegang is alleen mogelijk op uitnodiging

 

Datum: 29-01-2018

Nieuw in de zorg; na 3 klikken weer verder met je werk

Datum: 09-10-2017

Noordhoff Health lanceert ZorgPad Pro, een nieuwe vorm van e-learning. Uitgangspunt is dat medewerkers met plezier gaan leren, zelf de lesstof kunnen kiezen en daardoor enorm veel tijd besparen. ZorgPad Pro is gebouwd in samenwerking met klanten en coöperatie Profportaal Zorg.

Datum: 15-09-2017

Wij staan in de rubriek '5 vragen' van Onderwijs en Gezondheidszorg, het kennisplatform voor opleiders in de zorg. Lees hier het artikel.

Datum: 14-09-2017

Hoe geef je regie over leren terug aan de medewerker? Hoe breng je leren zo dicht mogelijk bij het werk? 

Datum: 25-07-2017

We hebben wel veel kennis, maar delen niet genoeg. De leermomenten liggen voor het oprapen, maar we benutten ze onvoldoende. Hoe kunnen we dat beter doen? Daarover ging het congres ‘Verpleegkundigen leren op de werkplek’ op 28 juni 2017 georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Profportaal Zorg (PPZ).

Pagina's