Nieuws

Datum: 21-04-2017

Het zorglandschap verandert continu en zorgvragen van patiënten en cliënten worden steeds complexer. Zorgprofessionals zullen naast hun gewone werk steeds vaker niet-alledaagse complexe handelingen uitvoeren of ingewikkelde apparatuur bedienen. In deze tijd van snelle veranderingen kan de zorgprofessional simpelweg niet alles weten.

Datum: 14-12-2016

De commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen van het Zorginstituut heeft net haar tweede rapport gepubliceerd: Anders kijken, anders leren, anders doen: grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk.

Datum: 18-05-2016

Elkerliek ziekenhuis maakte tot voor kort hun eigen e-learning content in de PulseWeb leeromgeving. Inmiddels gebruiken ze de content van Profportaal Zorg, omdat hen dat veel tijd bespaart en ze toch over up-to-date content kunnen beschikken. "Profportaal Zorg past uitstekend bij ons thema Over grenzen heen kijken."

Datum: 01-03-2016

Profportaal Zorg en Noordhoff Health gaan samenwerken. De uitgever van leermiddelen en leercontent en koploper in e-learning en leertechniek gaat samenwerken met de coöperatie van meer dan dertig ziekenhuizen en instellingen in de VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg).

Pagina's