Noordhoff Health en Profportaal Zorg bundelen krachten "Samen meer slagkracht"

Profportaal Zorg en Noordhoff Health gaan samenwerken. De uitgever van leermiddelen en leercontent en koploper in e-learning en leertechniek gaat samenwerken met de coöperatie van meer dan dertig ziekenhuizen en instellingen in de VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg). Op 1 maart 2016 tekenden Marchien van Doorn en André Matera namens Noordhoff Health en Jelle Prins en Henk Hendrix namens Profportaal Zorg een samenwerkingsovereenkomst. ‘We versterken elkaar. Expertise op het gebied van uitgeven en didactiek komt samen met kennis uit de zorgpraktijk en de leerbehoefte op de werkvloer.’

Noordhoff Health en Profportaal Zorg willen gezamenlijk de beste leeroplossingen leveren voor opleiding, na- en bijscholing in de zorg. Samen innovatieve manieren van leren aanbieden die aansluiten bij de veranderende leervragen en leerbehoeften van zorgconsumenten, zorgprofessionals en studenten. Het zorglandschap verandert drastisch. De zorgprofessional moet in deze snel veranderende zorgwereld bevoegd en bekwaam blijven, dus bijblijven en meegroeien. Om duurzaam inzetbaar te blijven moeten medewerkers in de zorg zich permanent ontwikkelen. Leren zal zich steeds meer naar de werkvloer verplaatsen; leren in de praktijk wordt steeds belangrijker, een leven lang. Dat vraagt om flexibele leeroplossingen die aansluiten op de praktijk waar medewerkers op hún moment gebruik van kunnen maken.

Nieuwste leeroplossingen

Om ook in de toekomst de passende leerstof, leerinstrumenten en hulpmiddelen aan te kunnen bieden, is samenwerking nodig tussen uitgever en zorgpraktijk. Individuele uitgevers en zorginstellingen kunnen dit niet zelfstandig realiseren. Doordat Noordhoff Health en Profportaal Zorg nu de handen ineen slaan, kunnen zij in de toekomst samen leeroplossingen bieden met de nieuwste technologieën, content en leermiddelen. Ze hebben de ambitie uitgesproken samen de nieuwste leeroplossingen te ontwikkelen en te onderhouden, toegesneden op de praktijk.

Innovatieve slagkracht

André Matera, directeur Noordhoff Health, gelooft in de innovatieve slagkracht die de samenwerking tussen Noordhoff Health en Profportaal Zorg oplevert: ‘De grootste kracht van onze samenwerking ligt in de mogelijkheid tot vernieuwen, zowel technologisch als leerinhoudelijk. Alle expertise die nodig is om onderwijs en praktijk bij elkaar te brengen, zit nu om dezelfde tafel. De huidige klanten van Noordhoff Health en leden van Profportaal Zorg blijven invloed uitoefenen op het lesmateriaal. Uitgeefkennis, didactische expertise en branchekennis komen samen. Dat maakt ons sterk.’ Ook Hedwig Slot, directeur van het Landsteiner Instituut, zegt namens Profportaal Zorg blij te zijn met de samenwerking: ‘Zit de zorg te wachten op uitgevers van zorgcontent? Ja, we zitten te wachten op een uitgever die snapt dat de zorg en opleiden binnen de zorg alleen maar te verbeteren is samen met de zorgprofessional. Met de samenwerking die we nu aangaan, ontstaat binnen de gezondheidszorg het grootste netwerk tot nu toe voor leren in de zorg. Een netwerk waarin ieder zijn eigen kracht en expertise inzet om samen zorgprofessionals te ondersteunen bij een leven lang leren.’

Direct voordeel

Klanten van Noordhoff Health en leden van Profportaal Zorg profiteren direct van de samenwerking: als eerste voegen beide partijen hun bestaande e-learningbibliotheken samen. Klanten en leden kunnen daarmee gebruikmaken van een zeer uitgebreid e-learningpakket.

Over Noordhoff Health

Noordhoff Health gelooft dat iedereen de beste zorg verdient en dat zorgprofessionals daarin de nummer 1 succesfactor vormen. Wij willen (toekomstige) zorgprofessionals en -instellingen helpen bekwaam te blijven en beter te worden. Om dit te bereiken maken wij leeroplossingen gericht op het ontwikkelen en bijhouden van kennis en competenties.

Over Profportaal Zorg

Profportaal Zorg is een coöperatie van ziekenhuizen en instellingen in de VVT, opgericht vanuit de overtuiging dat het belangrijk is om over goede en betaalbare e-learning te kunnen beschikken. Samen gemaakt voor de hele branche; van, voor en door de zorgpraktijk.