Ondersteuning werkplekleren

Het zorglandschap verandert continu en zorgvragen van patiënten en cliënten worden steeds complexer. Zorgprofessionals zullen naast hun gewone werk steeds vaker niet-alledaagse complexe handelingen uitvoeren of ingewikkelde apparatuur bedienen. In deze tijd van snelle veranderingen kan de zorgprofessional simpelweg niet alles weten.

Toch moeten medewerkers in de zorg continu bevoegd en bekwaam blijven, dus bijblijven en meegroeien. Hierdoor verandert ook het leerlandschap binnen de zorg. Leren verplaatst zich naar de werkvloer, leren in de praktijk wordt steeds belangrijker, een leven lang. Met nieuwe digitale oplossingen op de werkplek worden continuleren leren en het bevoegd en bekwaam blijven ondersteund. Onderstaand tweee mooie voorbeelden van zo'n oplossing en de samenwerking tussen Profportaal Zorg en Noordhoff Health.

Groene Hart Ziekenhuis: http://www.sonicfoundry.com/training-outcomes-award-nurses-access-job-instructional-videos-via-qr-codes-thanks-green-heart-hospital-noordhoff-health/

Medisch Centrum Leeuwarden: http://www.sonicfoundry.com/training-outcomes-award-new-health-records-management-system-making-training-fun-videos-gamification/

Deze 2 leden delen hun kennis en ervaringen met betrekking tot het inzetten van video bij leren en werken tijdens een grote conferentie van SonicFoundry. Deze conferentie vindt plaats van 1-3 mei in Madison, Amerika. Zij zijn tevens genomineerd voor een award.