Skip to content
Menu

Nieuwe expertgroep “Toekomst van Digitaal Leren”

Op 25 oktober start een expertgroep Digitaal leren met experts vanuit Profportaal Zorg en vanuit Noordhoff Professional.

nieuws

In deze nieuwe expertgroep gaan we aan de slag met de vraag hoe we de komende jaren zorgprofessionals het beste kunnen ondersteunen met digitaal leren, ofwel: Wat is er voor nodig om partner te zijn gedurende het gehele professionele leven van een zorgprofessional?

Profportaal Zorg en Noordhoff Professional ontwikkelen al langere tijd samen leerpaden voor (gespecialiseerd) verpleegkundigen, verzorgenden en medisch ondersteunend personeel. Over deze samenwerking maakten we recent een mooie video.
Inhoudsdeskundigen en vakexperts uit de praktijk worden altijd al ingezet bij het maken van de leerpaden van ZorgPad Professional. Er is nauw contact met de mensen van de opleidingsinstituten én de zorgprofessionals zelf. Ook zetten we jaarlijks een enquête uit om de wensen en behoeften op te halen. Dit heeft onder andere geresulteerd in een nieuwe bibliotheek voor niveau 1 en 2 in de GHZ en VVT en interactieve leerobjecten.

De expertgroep Digitaal Leren, ondersteund door panels en werkgroepen, is een waardevolle aanvulling hierop. Aansluiten bij de toekomst daagt immers uit tot nieuwe werk- en organisatievormen.

We zijn zeer blij dat, vanuit Profportaal zorg leden en Noordhoff Professional klanten, 5 L&D professionals zich willen inzetten voor deze expertgroep.
Hiermee vertegenwoordigen we breed de Ziekenhuis, Verpleeg &Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Gehandicapten Zorg branches.