Save the date: Symposium “Verpleegkundigen leren op de werkplek: 70-20-10 in de zorgpraktijk” 28 juni 2017

Op woensdag 28 juni organiseert de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) in samenwerking met coöperatie Profportaal Zorg (PPZ) en Noordhoff Health een landelijk symposium over informeel leren op de werkplek: “Verpleegkundigen leren op de werkplek: 70-20-10 in de zorgpraktijk”. Met keynotes van dé internationale autoriteiten op dit gebied: Charles Jennings en Bob Mosher én praktische workshops.

Leren op de werkplek staat volop in de belangstelling én inmiddels hoog op de agenda van de academies en leerhuizen in de zorg. Ziekenhuizen hebben daar ook redenen voor: onder invloed van de veranderingen in de zorg en de eisen die inspectie stelt aan zorgprofessionals is de opleidingsdruk de laatste jaren sterk toegenomen. Voor de verpleging geldt dat door functiedifferentiatie andere verwachtingen ontstaan van de mbo- en hbo- verpleegkundigen. Traditionele opleidingsmethoden zoals opleidingen, e-learning modules en blended learning alléén volstaan niet langer. Het gaat bijvoorbeeld ook om begeleiding op de werkplek en zorg dragen voor goede stageplaatsen door middel van rolmodellen, feedback en coaching. Werkplek-leren en principes zoals 70-20-10 gaan uit van een verschuiving van het leerparadigma naar het presteerparadigma. Dit betekent een fundamentele verandering van de wijze waarop de opleidingsfunctie in het ziekenhuis wordt benaderd en ingevuld. Maar hoe pas je als ziekenhuis dit gedachtegoed juist toe, wat zijn valkuilen en welke best practices zijn er al beschikbaar? Dit symposium geeft antwoord op deze en andere vragen rondom dit belangrijke thema voor de komende jaren. 

Met keynotes van dé twee autoriteiten op dit gebied: Charles Jennings (UK) en Bob Mosher (USA), biedt deze dag u een unieke kans om diepgaande inzichten te verkrijgen in de manier waarop u informeel leren op de werkplek vorm kunt geven. Daarnaast kunt u deelnemen aan praktijkgerichte workshops met best practices uit de Nederlandse zorg, van Profportaal Zorg i.s.m. Noordhoff Health, Tulser en Xprtise, waarbij voorbeelden van lid instellingen worden gedeeld die als specifieke doelgroep de Verpleegkundigen centraal stellen.

Reserveer 28 juni 2017 alvast in uw agenda! 
 
Locatie: Antropia, Cultuur- en Congrescentrum te Driebergen
Programma: 09:30 uur - 16:30 uur (ontvangst vanaf 09:00 uur en na afloop een netwerkborrel)
Prijs: 125 euro NVZ-leden, 75 euro PPZ-leden
Doelgroep: leerhuis-& opleidingsmanagers en –adviseurs, personeelsmanagers en –adviseurs, adviseurs, kwaliteitsmanagers en –adviseurs, lijnmanagers, voortrekkers van functiedifferentiatie, VAR-leden.

Voor de volledigheid: voor dit symposium zijn óók organisaties van harte uitgenodigd die niet zijn aangesloten bij de NVZ.