Wat is Profportaal Zorg?

De coöperatie Profportaal Zorg (PPZ) is ontstaan uit een oorspronkelijk initiatief van het Landsteiner Instituut (Groene Hart Ziekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum), De Zorgboog, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Elisabeth/Tweesteden Ziekenhuis en Zorgpartners Friesland (Zorggroep Noorderbreedte, Medisch Centrum Leeuwarden en Tjongerschans Ziekenhuis Heerenveen). Deze zorgorganisaties ondertekenden in februari 2014 de oprichtingsakte vanuit de gedachte dat een individuele zorgorganisatie niet voldoende in staat is om leermiddelen te maken en op peil te houden. Het borgen van een body of knowledge gebeurt door krachten te bundelen en samen content te ontwikkelen én te onderhouden. Kwaliteitsbeheer vóór en door de zorg.

Het samenwerkingsverband beoogt ook kostenbesparing biedt mogelijkheden om met en voor haar leden nieuwe initiatieven te ontplooien i.s.m. leveranciers, overheid en kwaliteitsinstanties. PPZ is een sterk netwerk waarin actief kennis wordt gedeeld en leden elkaar kunnen ondersteunen. Omdat PPZ een coöperatie is met leden uit de zorg, zowel Cure als  de Care, staat het belang van de zorg (en dus de zorgvrager) en de medewerker voorop. Leden denken acief mee en hebben invloed op de keuzes die gemaakt moeten worden.

Lidmaatschap
U bent nog geen lid van Profportaal Zorg?  Wij hebben voor u de redenen om lid te worden op een rijtje gezet. Onze regiomanagers komen deze graag toelichten.

PPZ verwelkomt je graag als lid!

Algemene voorwaarden en klachtenprocedure