ZiekenhuisGroep Twente

ZiekenhuisGroep Twente (ZGT), een ziekenhuis met 2 locaties; Almelo en Hengelo is sinds 1 december 2017  lid van Profportaal Zorg (PPZ).

ZGT doet in haar visie zeven beloftes; Gastvrij, Respectvol, Eigen regie, Deskundig, Inspirerend, Betrouwbaar en Doelmatig. Deze beloftes komen terug in het interview met Ina Altena, manager Leerhuis en Jolan van Otten, Opleidingsadviseur bij de ZGT Academie. ZGT wil de coöperatie PPZ inspireren en bieden waar ZGT goed in is. Denk aan experts die vol bevlogenheid hun vakkennis willen delen bij het maken van leerproducten of een bijdrage leveren aan het verder positioneren van werkplekleren. “Werkplekleren is onze core business, daar zijn we goed en bevlogen in”, aldus Ina en Jolan.

ZGT wil een actieve bijdrage geven aan PPZ, ZGT ziet PPZ als een team. Wil een team optimaal functioneren en inspireren dan is een volwaardig lidmaatschap belangrijk. We spreken vaak over persoonlijk leiderschap, ook dat wil ZGT tonen in hun bijdragen aan de coöperatie, niet afwachten, maar delen waar je goed in bent en elkaar helpen. Ina en Jolan geven aan dat initiatieven die mede door PPZ zijn ontplooid binnen organisaties als een breekijzer kunnen dienen, Ask Me wordt als voorbeeld genoemd, de implementatie van Ask Me kan een impuls geven aan het (werkplek) leren en een boost aan kwaliteitsverbetering.

Ina en Jolan sluiten af met de woorden; we gaan krachten bundelen in PPZ en energie met elkaar creëren, hierdoor krijgen we nieuwe impulsen en lef om noodzakelijke veranderingen door te voeren.

Met plezier verwelkomen we binnen PPZ een bevlogen en enthousiaste ZiekenhuisGroep Twente!

Website: 
https://www.zgt.nl/