Wat is Profportaal Zorg?

Profportaal Zorg richt zich op het ontwikkelen en het kwaliteitsbeheer van leeroplossingen vóór en door de zorg. Het samenwerkingsverband beoogt ook kostenbesparing biedt mogelijkheden om met en voor haar leden nieuwe initiatieven te ontplooien i.s.m. leveranciers, overheid en kwaliteitsinstanties.

 

Meer info...

Nieuws en blogs

De commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen van het Zorginstituut heeft net haar tweede rapport gepubliceerd: Anders kijken, anders leren, anders doen: grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk.

Elkerliek ziekenhuis maakte tot voor kort hun eigen e-learning content in de PulseWeb leeromgeving. Inmiddels gebruiken ze de content van Profportaal Zorg, omdat hen dat veel tijd bespaart en ze toch over up-to-date content kunnen beschikken. "Profportaal Zorg past uitstekend bij ons thema Over grenzen heen kijken."

Profportaal Zorg en Noordhoff Health gaan samenwerken. De uitgever van leermiddelen en leercontent en koploper in e-learning en leertechniek gaat samenwerken met de coöperatie van meer dan dertig ziekenhuizen en instellingen in de VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg).