Skip to content
Menu

Innovatiefonds Profportaal Zorg financiert drie kansrijke L&D-projecten

Beweging 3.0, WZU Veluwe / Omring en het Jeroen Bosch Ziekenhuis worden ondersteund met een bedrag uit het PPZ-Innovatiefonds om hun innovatieve L&D-projecten verder uit te werken. Dat werd bekend tijdens de Innovatiefonds Live-pitch op 8 juli jl.

nieuws

Beweging 3.0, WZU Veluwe en Omring en het Jeroen Bosch Ziekenhuis worden ondersteund met een bedrag uit het Innovatiefonds van Profportaal Zorg om hun innovatieve L&D-projecten verder uit te werken. Dat werd bekend tijdens de Innovatiefonds Live-pitch op 8 juli. PPZ-directeur Hans Sjouken: “We ondersteunen met dit fonds drie prachtige projecten die stuk voor stuk aansluiten bij actuele uitdagingen in de zorg.”

Het is voor het eerst dat Profportaal Zorg door middel van een fonds – dat een waarde heeft van € 100.000 - innovatieve ideeën stimuleert. Dat het animo groot is en de ideeën mooi zijn, bleek uit de inzendingen die na de lancering van het fonds ingediend zijn vanuit alle regio’s en verschillende branches. De selectiecommissie – bestaande de directeur van PPZ, een regiomanager, drie leden en een bestuurslid van V&VN Opleiders - hadden de taak om een keuze te maken voor die ideeën die innovatief en van belang zijn voor alle PPZ-leden. Ook het publiek kreeg een stem: tijdens de publieksronde werden PPZ-lidorganisaties uitgenodigd hun voorkeurstem uit te brengen op één van de projecten. De deelname was goed en de uitkomst liet een gelijkwaardige verdeling over de projecten zien. Dit hielp de selectiecommissie bij het nemen van hun besluit.

Beweging 3.0: spelenderwijs zorgtechnologie ontdekken
Tijdens de finale presenteerden opleidingsadviseurs Dieke Buitink en Judith van Gils van Beweging 3.0 het project ‘Ticket to Zorgtechnologie’. Judith: “Zorgtechnologie is hot, maar vraagt veel kennis en tijd van medewerkers. Tijd om bijvoorbeeld naar een zorglab toe te gaan en te ontdekken wat er allemaal te halen is op het gebied van zorgtechnologie ís er domweg niet. Met ons spel brengen we het aanbod naar de medewerker toe. Het doel is medewerkers inzicht te geven in de mogelijkheden die technologie biedt, vanuit de vraag van de patiënt. Zorgprofessionals spelen Ticket to Zorgtechnologie op hun eigen werkplek en op een zelfgekozen moment. In het spel maken ze kennis met diverse technologische middelen voor de zorg die voorhanden zijn. Wie het spel speelt, kan zelf beslissen welke technologie hij of zij eens wil uitproberen voor patiënten. Beweging 3.0 heeft ervaring met een handig uitleensysteem voor medewerkers op diverse locaties. Dit systeem kan extern uitgebreid worden om Ticket to Zorgtechnologie voor alle PPZ-leden uit te rollen.”

WZU Veluwe en Omring: EPA’s voor helderheid en zelfvertrouwen
Voor het project ‘Ontwikkelen EPA’s in de Ouderenzorg’ gaan WZU Veluwe en Omring een samenwerkingsverband aan. Don van Koll en Elseline Timmer zijn projectleiders en presenteerden het project. “De uitdagingen in de zorg zijn groot,” schetst Don. “Nederland vergrijst en er is een schreeuwend tekort aan personeel. Er wordt veel opgeleid, het aanbod van certificaten is divers en uitgebreid. Dat laatste is fantastisch maar maakt ook dat het vaak onduidelijk is wat iemand kan en mag. Dit vergt veel uitzoekwerk en dat is verloren, kostbare tijd. Medewerkers worden bovendien vaak op een te laag niveau ingezet.” Elseline: “Het ontwikkelen van EPA’s in de VVT is hier een goed antwoord op. EPA’s laten helder en concreet zien wat iemand kan en mag. Het is een landelijke oplossing voor het inzetbaar maken van mensen.” WZU Veluwe en Omring maakten een EPA Routekaart. De kaart begint met inventariseren en prioriteren en eindigt met het inrichten van een leermanagementsysteem, integratie met het portfolio en opschaling. “Medewerkers krijgen met EPA’s meer zelfvertrouwen en kunnen zelfstandiger en sneller werken. EPA’s zetten talent op de juiste plek in. We zien dit als een model voor de hele sector,” liet Elseline weten tijdens de pitch.

Jeroen Bosch Ziekenhuis: van leeg vel naar nieuw landschap
Vanuit het Jeroen Bosch Ziekenhuis was het de eer aan onderwijskundig adviseur Diane Rijkers om hun project te pitchen. Diane: “Het ontregelen van leren en het leren weer betekenis geven: vanuit die ambitie zijn we gestart. Het helpt medewerkers enorm om als het ware met een ‘een leeg vel’ te starten, waardoor medewerkers het oude loslaten en vorm kunnen geven aan dat wat tot hun vakinhoud behoort. De uitgangspunten van betekenisvol leren, in de eigen context en vanuit de eigen rol of functie maken maatwerk mogelijk. En dat sluit heel goed aan bij de behoefte van (zorg)professionals. We gaan dit ondersteunen met een spel waarmee het vakinhoudelijk landschap vorm kan krijgen en daarnaast een video of animatie waarin de integrale aanpak en eigen rol en verantwoordelijkheid duidelijk is. We delen alle relevante informatie, onze visie en ondersteunende middelen met de PPZ-leden. Ook de wijze waarop we de verbinding maken met de afdelingen Personeel & Organisatie en Kwaliteit & Veiligheid en de vertaling naar systemen als Zenya en het leermanagementsysteem worden ter inspiratie of hergebruik gedeeld.”

Actueel en herkenbaar
“Beweging 3.0, WZU Veluwe en Omring en het Jeroen Bosch Ziekenhuis hebben alle drie ontzettend mooie projecten opgezet,” concludeert directeur Hans Sjouken na de pitches. “We hebben daarom ook besloten niet één winnaar aan te wijzen maar het bedrag te reserveren voor jullie alle drie. De projectthema’s - zorgtechnologie, eigen regie en EPA’s - zijn actueel en herkenbaar en de geschetste innovaties kunnen van grote meerwaarde zijn voor de leden van onze coöperatie. PPZ gaat jullie volgen bij de volgende stappen en uitvoering. Ieder project krijgt een ambassadeur vanuit PPZ die het project volgt, uitdraagt en waar gewenst ondersteunt. En last but not least: ik kom op korte termijn bij jullie alle drie langs voor het officieel uitreiken van de toekenning.”

De projecten volgen? Dat kan als je PPZ-lid bent via het communityplatform van Profportaal Zorg.

Op de foto: Onderwijskundig adviseurs Diane Rijkers en Bas Frederiks van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, nemen de toekenning uit het Profportaal Zorg-innovatiefonds in ontvangst. Deze werd uitgereikt door Hans Sjouken, directeur Profportaal Zorg.