Skip to content
Menu

Nieuwe expertgroep 'Slimme brillen'

Binnen Profportaal Zorg (PPZ) zijn de expertgroepen videoleren, werkplekleren, digitale leerplatformen, digitaal leren, en nu ook slimme brillen actief.

nieuws

De eerste bijeenkomst van de nieuwe PPZ-expertgroep 'Slimme brillen' is een feit. We zijn er blij mee dat we hiermee tegemoet kunnen komen aan een belangrijke wens van veel leden om expertise te verzamelen en uit te bouwen, te delen én activiteiten te initiëren over Extended Reality toepassingen. De expertgroep richt zich op virtual, augmented en mixed reality onafhankelijk van welke leverancier dan ook, waarbij samenwerkingen (met leveranciers) niet zijn uitgesloten als leden dat wensen.

Met de oprichting van deze expertgroep is PPZ ondersteunend aan organisaties die mogelijkheden van 'slimme brillen' voor het trainen en opleiden van medewerkers in de zorg onderzoeken, willen uitbouwen of samenwerking zoeken.