Skip to content
Menu

PPZ organiseert: Lerend Netwerk Zelfleiderschap met Pauline van Dorssen

PPZ organiseert: een exclusief traject op maat voor L&D-professionals verbonden aan PPZ-lidorganisaties. We noemen het een ‘Lerend netwerk’. In 4 bijeenkomsten gaan deelnemers intensief met elkaar aan de slag.

Training

Tijdens de PPZ-ledendag van 10 november jl gaf Paulien van Dorssen* een presentatie over zelfleiderschap. Pauline is arbeids- en organisatiepsycholoog, en gepromoveerd op het onderwerp ‘zelfleiderschap in de zorg’. Pauline vertelde over de bijdrage van zelfleiderschap aan de duurzame inzet van medewerkers, maar ook dat je dit niet alleen bij de (zorg)medewerker kunt leggen. Pauline maakte veel deelnemers bewust van de mogelijkheden die er zijn om zelfleiderschap te stimuleren of te ondersteunen.
In de middag verzorgden partners van Pauline een workshop, die mooi aansloot op haar lezing.

Naar aanleiding van de ledendag hebben PPZ-leden de behoefte uitgesproken naar een verdere verdieping op het thema zelfleiderschap in de zorg. Een reactie van een deelnemer: “We zijn erg enthousiast over zelfleiderschap en zouden de verdieping willen zien in de verschillende manieren waarop individuen maar ook groepen omgaan met eigen regie / eigen verantwoordelijkheid en de beweging die velen maken van controle naar vertrouwen. Wat zijn factoren die maken dat medewerkers dit kunnen oppakken en op welke wijze kan een L&D-er daarop ondersteuning bieden. En...kan iedereen dit of is dat een nobel streven?”

Maatwerktraject, exclusief voor leden
PPZ organiseert, in samenwerking met Pauline, een exclusief traject op maat voor L&D-professionals verbonden aan PPZ-lidorganisaties. We noemen het een ‘Lerend netwerk’. In 4 bijeenkomsten, op locatie bij deelnemende organisaties, gaan deelnemers intensief met elkaar aan de slag.

Hoe geven we het lerend netwerk vorm

Het lerend netwerk is er voor iedereen die graag binnen zijn of haar organisatie aan de slag wil met het ontwikkelen van meer zelfleiderschap bij zorgprofessionals, maar die in de praktijk tegen vraagstukken aanloopt. Tijdens de bijeenkomsten gaan deelnemers aan de slag met eigen vraagstukken en reflecteren zij gezamenlijk op oplossingen voor ieders vraagstuk. Daarbij wordt steeds gezocht naar inzichten vanuit de wetenschap en inzichten vanuit ieders eigen praktijk. Voorbeelden van vragen die tijdens het lerend netwerk behandeld kunnen worden:

- Hoe kun je vanuit Leren en Ontwikkelen ervoor zorgen dat zorgprofessionals (nog) meer regie nemen in hun eigen leer-& ontwikkelproces?
- Hoe kunnen we het gedachtegoed van zelfleiderschap meer integreren in onze leiderschapsprogramma’s?
- Wat is nu eigenlijk zelfleiderschap en hoe vertalen we dit gedachtegoed naar onze ontwikkelprogramma’s voor persoonlijk leiderschap en verpleegkundig leiderschap?
- Hoe kunnen we teams beter begeleiden, zodat zij meer de regie nemen in hun eigen functioneren?

PPZ-leden kunnen kunnen zichzelf nog inschrijven. Meer info zie het PPZ-communityplatofm. Aanvang van dit traject is op 2 juni.

__________________________________________________________________________________________________

*Pauline van Dorssen is in 2022 aan de Open Universiteit gepromoveerd op haar onderzoek naar zelfleiderschap bij zorgprofessionals. Zij onderzocht hoe zelfleiderschap kan bijdragen aan de bevlogenheid, gezondheid en algemene effectiviteit van zorgmedewerkers. Inmiddels heeft ze diverse internationale publicaties op haar naam staan. Naast haar onderzoekswerk is ze eigenaar van trainingsbureau Intrinzis waar zij samen met een groep psychologen en coaches door het hele land trainingen voor zorgprofessionals, zorgteams en leidinggevenden verzorgt.