Skip to content
Menu

Profportaal Zorg introduceert, de productspecialist

Hét aanspreekpunt voor leden en leveranciers.

nieuws

Profportaal Zorg werkt met expertgroepen die zich richten op onderwerpen die bij het leren en ontwikkelen in zorgorganisaties actueel zijn. Soms zijn er aan de expertgroepen ook producten verbonden waarvoor we ten behoeve van de leden een (samenwerkings)overeenkomst hebben gesloten met de leverancier. Vanaf 1 oktober zijn 2 leden uit de expertgroep videoleren en 1 lid uit de expertgroep Performance Support, begonnen aan hun nieuwe rol van productspecialist.

Een expertgroep bestaat uit experts die kennis samenbrengen en uitbouwen voor de coöperatie. Zij blijven op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en delen hun kennis gevraagd en ongevraagd. De productspecialist is daarentegen verbonden aan een specifiek product. De drie productspecialisten zijn voor leden en leveranciers hét eerste aanspreekpunt voor ons videoplatform (Mediasite), Interactive video (Hihaho) of Performance Support (Ask Me).

Met de komst van de productspecialist kunnen we leden intensiever ondersteunen, adviseren en betrekken. Voor de leveranciers van deze producten betekent het dat er een vast aanspreekpunt is om samen te innoveren, inspireren en te communiceren met de PPZ-leden.