Skip to content
Menu

Samen aan de slag met AI voor werkplekleren

Een hackathon georganiseerd in samenwerking met PPZ-partner Noordhoff Zorg over de mogelijke bijdragen van AI aan werkplekleren.

nieuws

Op 9 en 10 juli organiseren Noordhoff Zorg en Profportaal Zorg samen met vier zorgorganisaties een AI-hackathon. Daarbij gaan zij samen ontdekken of AI een bijdrage kan leveren aan werkplekleren. Dit initiatief is onderdeel van het AI jaarprogramma van Profportaal Zorg en is bedoeld om samen te leren over de toepassing van AI.

De hackathon heeft twee hoofddoelen:

  • Onderzoeken of L&D-professionals met AI tijd kunnen besparen bij contentontwikkeling voor werkplekleren.
  • Kijken of content voor werkplekleren met AI effectiever kan worden ontsloten op de werkplek.

Om dit te onderzoeken, wordt onder andere geëxperimenteerd met AI-auteurstools van Noordhoff Zorg en voicegestuurde chatbots, waarmee professionals snel op de werkplek informatie kunnen opvragen.

Aan de hackathon nemen L&D-professionals van de organisaties Treant, Maasstad Ziekenhuis, Groene Hart Ziekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum deel.

Hans Helmonds, strateeg bij Noordhoff Zorg: “Bij Noordhoff Zorg passen we steeds vaker AI toe, zowel in onze eigen werkprocessen als in onze leeroplossingen. We stellen L&D-professionals in staat om hun werk slimmer te doen. AI maakt steeds meer mogelijk. We kijken er erg naar uit om deze AI-hackathon samen met onze partner Profportaal Zorg te organiseren.”

Hans Sjouken, directeur van Profportaal Zorg, voegt daaraan toe: “Het verzoek van de vier lid-organisaties om de toepassing van AI in werkplekleren met Noordhoff Zorg te onderzoeken ondersteunen we graag. Letterlijk wordt door de deelnemers de tijd genomen om zich te verdiepen, te experimenteren en te ontwerpen. Met de leerpunten en de opbrengst kunnen andere leden weer worden ondersteund om met AI en werkplekleren aan de slag te gaan.”

Na de zomer worden de leerervaringen van de hackathon gedeeld in een webinar voor geïnteresseerde L&D-professionals in de zorg. Verdere communicatie over dit webinar volgt.