Skip to content
Menu

Samenwerking Profportaal Zorg en Partners in AI

Dankzij deze overeenkomst krijgen leer- en zorgprofessionals, patiënten, informele zorgverleners en beheerders voordelig toegang tot de AI-gedreven Paitello-app als persoonlijke assistent, trainer, coach of collega.

nieuws

Op 1 juli 2024 hebben Profportaal Zorg en Partners in AI de samenwerking geformaliseerd. Dankzij deze overeenkomst krijgen leer- en zorgprofessionals, patiënten/cliënten, informele zorgverleners en functioneel beheerders tegen een aantrekkelijk tarief toegang tot de innovatieve, AI-gedreven Paitello-app in de vorm van een persoonlijke assistent, trainer, coach of collega.

De samenwerking is geformaliseerd door Hans Sjouken, directeur van Profportaal Zorg, en Vivian Heijnen en Embla Bouma, directeuren van Partners in AI.

PPZ en het themajaar AI

De overeenkomst tussen Profportaal Zorg en Partners in AI past binnen de visie van PPZ om op een verantwoorde manier generatieve AI-technologie te omarmen in het belang van de zorgsector en het onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat technologie moet bijdragen aan het oplossen van de huidige en toekomstige knelpunten op de arbeidsmarkt. PPZ ziet verder dat AI-gedreven persoonlijke assistenten in de vorm van een coach of trainer het leerlandschap ingrijpend gaat veranderen. Daarom is het zaak er op tijd bij te zijn.

Paitello: de AI-gedreven persoonlijke assistent voor iedereen in de zorgsector

Paitello werkt in een besloten omgeving met voor de organisatie geselecteerde kennisbronnen. Hierdoor functioneert de AI-gedreven assistent veiliger en accurater. Maatwerk is het uitgangspunt van Paitello met oplossingen voor verschillende doelgroepen en toepassingen in de zorgsector.

Mogelijkheden met Paitello:

  • Verminderen van de werkdruk voor zorgprofessionals.

Met een persoonlijke AI-gedreven assistent ervaren zorgprofessionals minder werkdruk via het ondersteunen en overnemen van klinisch redeneren, rapporteren, brainstormen, oplossen van problemen enzovoort.

  • Vernieuwen en verbeteren van het werkplekleren.

Met een persoonlijke AI-gedreven trainer of coach zijn academies/leerhuizen in staat om leren door en tijdens het werk te veranderen in een continue ervaring. Dit verandert het (werkplek)leren fundamenteel.

  • Versterken van de dienstverlening van academies/leerhuizen

De uitbreiding van het aanbod van de dienstverlening rondom (werkplek)leren leidt tot het versterken van de positie en het profiel van de leer- en ontwikkelfunctie in organisaties. Denk aan het versterken van het werkplekleren, het ontwikkelen en versterken van zorgprofessionals en bijvoorbeeld informele zorgverleners.

Over Partners in AI

Bij Partners in AI streven we ernaar de zorgsector te versterken door middel van AI-gedreven persoonlijke assistenten. Ons doel is om patiënten/cliënten, zorgprofessionals, zorgorganisaties en informele zorgverleners te ondersteunen. Onze AI-gedreven persoonlijke assistenten ondersteunen om met minder werkdruk betere en meer persoonsgerichte zorg te leveren, via het snel en veilig toegankelijk maken van grote kennisbestanden op individueel niveau. Wij zetten AI-gedreven persoonlijke assistenten in om alle beschikbare kennis in te zetten om op die manier bij te dragen aan meer tevreden patiënten/cliënten, zorg- en leerprofessionals en informele zorgverleners.

Over Profportaal Zorg (PPZ)

Profportaal Zorg is een coöperatieve samenwerking van zorgorganisaties die zich richt op het opbouwen, bundelen en delen van kennis en expertise op het gebied van leren en ontwikkelen. Leden van PPZ profiteren van extra dienstverlening en krijgen korting op de producten en diensten van Paitello. Door kennis en middelen te delen, kunnen zorginstellingen effectiever werken en betere zorg bieden aan hun cliënten.