Skip to content
Menu

Werkplekleren kennisfestival, een terugblik

Het druk bezochte en succesvolle werkplekleren kennisfestival werd gehouden van 14 tot en met 18 februari. Een terugblik en een link naar een toolbox.

interview

Een themaweek in het teken van werkplekleren organiseren. Die uitdaging ging Profportaal Zorg (PPZ) aan samen met Noordhoff. Vanuit PPZ was onze Innovatie & Productmanager, Cathrien Simon Thomas- van Aar, intensief betrokken bij de organisatie en uitvoering. Met haar blikken we terug op de werkplekleren festivalweek die van 14 tot en met 18 februari werd gehouden.

‘We hadden samen met Noordhoff ons best gedaan een gevarieerd programma samen te stellen, geschikt voor alle branches die bij ons zijn aangesloten VVT, revalidatiezorg en ziekenhuizen. En dat we met het programma aansloten bij een behoefte hebben we gemerkt! Ruim 500 collega’s uit het hele land hebben we mogen verwelkomen in de (online) bijeenkomsten’, vertelt Cathrien enthousiast.

Opwarmertje

Cathrien: ‘Als opwarmertje voor de festivalweek, die in het teken stond van delen en inspireren, hebben we al ervaringen met werkplekleren gedeeld. Zo vertelde Treant Zorggroep over de toepassing van de tool AskMe op de operatiekamers waardoor informatie altijd voorhanden is en vertragingen in het proces worden voorkomen. Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis deelde een vlog om te laten zien hoe zij werkplekleren in hun organisatie een boost hebben gegeven.’

De week werd geopend met een kennissessie door Tulser over evidence informed werken gekoppeld aan voorbeelden uit de praktijk. Noordhoff gaf workshops over de plaats van microlearning in het totale leerlandschap en over de rol van een leerplatform in relatie tot performance gericht werken. ‘De overige sessies werden verzorgd door leden van PPZ’, vertelt Cathrien. ‘Zij hebben de bezoekers van het festival geïnspireerd met een diversiteit aan best practices. Hoe zet je bijvoorbeeld tools voorwerkplek leren in bij medische apparatuur, de ondersteuning van ouders wiens kind sondevoeding krijgt, bij de facilitaire dienst of het onboarden van nieuwe medewerkers. Maar er was ook aandacht voor rand voorwaardelijke zaken als uitdagingen bij implementatie, het belang van duidelijke taken en rollen, eigenaarschap van experts en de rol van een leercoach’.

70-20-10
Er is geen sessie geweest waarin het 70-20-10 leer- en ontwikkelingsmodel niet is benoemd. Is dat de rode draad bij werkplekleren? Cathrien: ‘In alle sessie kwam naar voren dat een integrale benadering van werkplekleren essentieel is voor het bereiken van resultaat. We zijn ons er nog bewuster van geworden dat je werkplekleren moet zien als een onderdeel van het totaal wat wel specifieke aandacht behoeft om het tot een succes te maken. Dit vereist een methodische aanpak samen met de zorgprofessionals waarbij steeds wordt gekeken wat er wel en niet werkt en hoe bij te stellen.’
Op de vraag of deze week naar meer smaakt kan Cathrien duidelijk zijn: ‘Jazeker! Een van de meest gestelde vragen was bijvoorbeeld hoe de opbrengst van de interventies te meten is. Daarover gaan meerdere organisaties graag het gesprek nog aan. Daarnaast bood de week de deelnemers ook de gelegenheid om te ontmoeten en zicht te krijgen op reeds opgebouwde expertise en mogelijkheden voor ondersteuning. Binnen PPZ is deze expertise ruimschoots aanwezig en samengebracht in een expertgroep. Leden kunnen hiervan gebruik maken’.

Ook voor niet leden zijn de presentaties van de festival en genoemde tools tijdelijk te raadplegen via deze link. Voor leden van PPZ is alle informatie blijvend beschikbaar via het PPZ-community platform.

Een speciaal woord van dank aan de vertegenwoordigers van onze PPZ-leden Envida Verpleegzorg, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Groene Hart Ziekenhuis, Tergooi MC, Basalt Revalidatie, Treant Zorggroep, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en Stichting Laurens voor hun aandeel in de werkplekleren festivalweek.