Skip to content
Menu

Profportaal Zorg innovatiefonds, ook in 2023!

Profportaal Zorg biedt de leden ook in 2023 een innovatiefonds van € 100K voor innovatieve projecten op het gebied van leren en ontwikkelen.

nieuws

Profportaal Zorg (PPZ) richt zich onder meer op het ondersteunen en faciliteren van het leren in zorgorganisaties in de meest brede zin van het woord. Ontwikkeling van onderwijs, met als doel zorgprofessionals zo effectief mogelijk te laten leren in en van het werk, is kostbaar en vraagt voortdurende aandacht en inzet van mensen en middelen. PPZ wil leden ook in 2023 actief stimuleren om een bijdrage te leveren aan de vele leer- en ontwikkelingsvraagstukken in onze complexe gezondheidszorg en stelt daarom weer een innovatiefonds van € 100K beschikbaar.

In 2022 werd voor de eerste keer een innovatiefonds beschikbaar gesteld voor de leden. Hierdoor worden op dit moment drie PPZ-lidorganisaties succesvol gesteund bij innovatieprojecten in hun organisatie, die ook van waarde zijn voor andere PPZ-leden.

Projectvoorstel
PPZ-leden kunnen tot 6 maart een projectvoorstel indienen dat primair is gericht op het vernieuwen, verbeteren, versnellen of intensiveren van het leren in de organisatie. Het voorstel wordt door een selectiecommissie, bestaande uit interne en externe leden, beoordeeld. Medio mei wordt na een presentatie van de geselecteerde projecten bekend gemaakt welke project(en) ondersteund worden vanuit het PPZ-innovatiefonds.